1929-1959: den spede begynnelsen

I dette kapitlet får du vite mer om cairn terriere i Norge fra 1929 og frem til slutten av 1950-tallet. Det er svært sparsomt med kildemateriale fra denne tiden, men noe har heldigvis blitt bevart. Vi baserer vår historie helt og holdent på registreringer som er gjort hos Norsk Terrier Klub (NTK) og Norsk Kennel Klub (NKK). Importer og oppdrett som har foregått utenfor disse “offisielle” kanalene er nærmest umulig å finne ut av, og det er også helt uten betydning for cairn-oppdrett i Norge over tid.

Denne siden er en del av bokprosjektet Cairn i Norge. Om du finner feil eller mangler, vær så snill å kontakt oss!

Eventyret begynner

Fra de norske folkeeventyrene kjenner vi godt til “Per og Pål”. De to figurene har samme personlighet, og representerer motsatsen til “Espen”. Som oftest er “Per og Pål” selvgode og egoistiske. Men hva har norske folkeeventyr med cairn terriere å gjøre?

Nøkken, av Theodor Kittelsen

De to første cairn terrierne som ble født i Norge, var forhåpentligvis ikke så egoistiske og selvgode som Per og Pål i eventyrene. Men de hadde sikkert samme type “cairn-personlighet”, og i tillegg var de kullbrødre. De ble født i 1930, og de måtte selvsagt få de tradisjonsrike norske eventyrnavnene Per og Paal. 900 år etter at nordmenn utvandret fra Norge og bosatte seg på Hebridene, fikk vi cairn terrieren i gave fra øygruppa!

Før vi fortsetter med historien til Per og Paal, må vi fortelle litt om de aller første cairn terrierne som kom til Norge. Året før Per og Paal ble født, importerte nemlig H. Nielsen (Vestre Aker) og O. Sættem (Oslo) hver sin cairn terrier fra Danmark. Det var Schæffergaardens Roby og Schæffergaardens Toby. Kullsøsknene Roby og Toby ble født i 1929, og var etter Dougal d’Ecosse og Brenderling. Hannhunden Dougal d’Ecosse var for øvrig også far til det aller første kullet som ble stambokført i Danmark. Far til Dougal d’Ecosse var den svært kjente Harvestoun Brigand, og moren var Raasay Rachel.

Så vender vi tilbake til de to aller første norskoppdrettede cairn terrierne. Per og Paal ble altså født i 1930, og hadde naturlig nok ikke norske foreldre (siden disse to var de aller første cairn terriere som ble født i Norge?). Foreldrene til Per og Paal var britiske. Faren var Gb.UCH Frolic of Hyver, og han nedstammer fra den meget kjente hannen Gb.UCH Firring Frolic (en av de aller første hundene som fikk utstillingschampionat). Moren var Gaywood Brio, men vi vet lite om bakgrunnen til denne tispa. Hun hadde blitt paret i Storbritannia, og var drektig da hun ble importert av oppdretteren H. Nielsen.

I 1931 ble det ikke født noen cairn terriere i Norge, men i 1932 ble Gaywood Brio parret med sin sønn, Per. De to valpene fra kullet, Topsy og Petra, ble kjøpt av henholdsvis Charles Voight (Lysaker) og Grete Arvesen (Drøbak). Senere ble begge disse tispene parret med Mac av Boserup, en hannhund som hadde blitt importert fra Sverige av Ernst Ziestler (Oslo) i 1935.

Fra kullet til Topsy kjøpte Torleif Hellesen (Oslo) tispa Snoky i 1939, og Bjarne Bergvik (Oslo) kjøpte Doffen i 1940. Doffen ble senere brukt en del i avl, og Bergvik overtok sønnen Raggen og datteren Rulte. Snoky ble parret med Dox Shot i 1943. Dette var en hund som Margit Moe (Oslo) hadde importert fra Sverige i 1936. Fra kullet til Dox Shot og Snoky overtok så Margit Moe hannvalpen Pax.

Norges første cairn terrier stamtavle

I denne første tida med cairn terriere i Norge, var aktiviteten begrenset til Oslo-området. Men det var neppe noe stor sannsynlighet for å treffe på en cairn når man spaserte langs Karl Johans gate. I tillegg til importene, ble det gjennomsnittlig født ca. 1,2-1,4 valper per år mellom 1930 og 1939. I tillegg til at det var få kull, må det også ha vært få valper i hvert kull (eller høy dødelighet i kullene). Beregninger viser at det i 1939 totalt var omtrent 20 cairn terriere i Norge!

Carl Johans gate, Oslo

Første champion

Norsk Terrier Klub arrangerte sin første utstilling i 1934, og på denne utstillingen var det påmeldt én cairn terrier. Det var for øvrig svært få utstillinger på denne tiden, og Norsk Kennel Klub arrangerte bare én utstilling i året. Utstillingen gikk over to dager, og hunden måtte være oppstallet på utstillingsplassen under hele utstillingen. Også om natten! Ønsket man å ta med seg hunden hjem om natten, måtte man betale et stort depositum for dette.

Den aller første norskeide utstillingschampion var, kanskje ikke så overraskende, en hund av utenlandsk opprinnelse. Hans Børresen (Oslo) importerte Jonson of Overy i 1939, og i 1941 ble den norsk utstillingschampion (NUCH). Det skulle gå mange år før en hund av norsk oppdrett ble utstillingschampion.

Utstillingen i 1941 var den siste som ble arrangert, før det ble en pause på grunn av krigen i landet. Neste utstilling ble ikke arrangert før i 1946. Det var ikke enkelt å være hundeoppdretter under krigen, og særlig oppdrettere av større raser måtte lide fordi tyskerene ?rekvirerte? hundene deres. Det ble født 11 cairn terriere i perioden fra 1940 til 1945, men det ble naturlig nok ikke importert noen hunder i dette tidsrommet.

Både før og etter krigen var det dog en del import av cairn terriere til Norge. Gerd Lynneberg (Vestre Aker) importerte i 1936 hunden Bonnie-Gullow Gulnare fra Danmark, og i 1946 importerte hun Bonnie-Gullow Jeppe.

Bjarne Bergvik, som hadde kjøpt Doffen i 1940, importerte også hunder. Hildebergas Max og Hildebergas Cheeky ble importert fra Danmark i 1945, og tispa Cheeky oppnådde fine utstillingsresultater i Norge. Bergvik importerte også Bonnie-Gullow Pernille fra Danmark i 1946.

Margit Moe, som tidligere hadde importert Dox Shot, hentet også inn flere cairn terriere til Norge. I 1946 kjøpte hun kullsøsknene Dox Ricki og Dox Tico-Tico fra Sverige. Begge disse importene ble norske utstillingschampions. I 1947 ble tispa Bonnie-Gullow Trine importert fra Danmark av Caspar Holm (Oslo), og hun ble senere parret med Dox Ricki.

Dox Ricki

Avhengig av importer

Som vi nå har sett, ble det født svært få cairn-valper i Norge i perioden fra 1930 til 1949. Totalt ble det registrert 34 valper i denne 20-års perioden. Med så få cairn terriere som fantes i Norge på denne tiden, var man helt avhengige av å få inn importerte hunder til nesten hver eneste paring.

Stort bedre var det ikke på 1950-tallet. I tidsrommet fra 1950 til 1959, ble det registrert 26 cairn-valper. Som tidligere, var det også nå helt nødvendig å bruke mange importer i oppdrettet. Og det ble da også importert en del hunder, sett i forhold til hvor mange valper som ble født. Ser man på hele tidsrommet fra 1929 til 1959, var hele 25% av alle cairn terriere i landet importerte hunder.

I begynnelsen av 1950 ble det importert tre cairn terriere fra Danmark. Ida Damman (Oslo) kjøpte Bonnie-Gullow Tøsen, og Hildegard Skui Olsen (Oslo) kjøpte Bonnie-Gullow Fut og Lenox Coquette. De to siste hadde valpekull sammen i 1953, og oppdretteren beholdt valpen Beauty.

Valper etter Stanedykes Breck og Lovelyy Amie Mac Donald

Ut av Oslo-området

Helt fra den første cairn terrieren kom til landet og til langt ut på 1950-tallet, var import og oppdrett helt og holdent begrenset til Oslo-området. Men i 1956 får vi den første kjente registreringen av en import utenfor det sentrale østlandsområdet. Hannhunden Truls of Drangedal ble da importert fra England, av Boye Lieungh fra Drangedal.

Truls of Drangedal ble blant annet paret med Vojes Coquette. Denne kom fra det norske oppdrettet kennel Voje, drevet av Rolf Damman (Bygdøy).

I 1959 kom så den første kjente cairn-importen til vestlandet. I.M. Sivertsen fra Bergen importerte da tispa Beauty of Bergen fra England. Hun ble paret med Boneslia Big Boy, en hannhund som var importert fra England av J. Myking (Bergen) det samme året. En av valpene, Fairy Girl, ble beholdt av oppdretteren. Denne ble senere brukt i avl.

Knøsesmuget, Bergen, fra slutten av 1950-tallet

Men så skjer det noe

Oppdrettet av cairn terrier var svært spredt og nesten utelukkende basert på importer, i hele den 30-års perioden vi nå har sett på. Cairn terrier var fortsatt en svært sjelden rase i Norge, og på slutten av 1950-tallet fantes det antakelig ikke flere enn 30-40 hunder i hele Norge.

Men i 1959 kommer det en import og en oppdretter som skulle bety et veiskille for oppdrett av cairn terriere i Norge. Da importerer nemlig Ingrid Bakkane (Kolbotn) tispa Redletter Maud, og Norge får sin første ?store? oppdretter.