Kongenong!

Kongenong!

Emil har fått seg en kjempekong!