Sting Lotto 2

Sting Lotto 2

Smikedamen holder Sting som er klar til å endre scenen.