Svømmetisvøm!!

Svømmetisvøm!!

Emil har gått ned 200gram på under en uke!