Ros med leke ved sporslutt

Her finner Emil leken som ligger i enden av sporet. Lek var et stort tema på Sølenleiren og jeg skjønner jo at nøkkelen til en skikkelig brukscairn består i å lære den å leke skikkelig. Målet er å finne den ultimate leke - tingen han er villig til å dø for å få tak i. Veeel vi har lang vei dit, da pølsebelønning fremdeles er kulest, men her øves det altså. Her øver vi på å lære Emil at sporet er slutt når leken finnes. Han er fremdeles ikke helt enig, siden et spor i praksis aldri er slutt....
Sporet er slutt!: Njaaa vet nå ikke det, tenker Emil..