Bilder som mangler

I forbindelse med oppgraderingen av nettstedet på nyåret, var det dessverre en del bilder som forsvant. Vi har alle bildefilene, men visningen av bildene er borte. Det er forholdsvis tidkrevende å finne ut hvilke bilder som mangler, men vi jobber med saken. Vet du om noen bilder som ikke vises lenger, så meld ifra.