Viktig melding fra Cairn Terrier Klubben

Hjemmesidene til CTK er dessverre blitt hacket, det jobbes med saken. Valpekjøpere bes ta kontakt med valpeformidler tlf 61 05 60 85. Årbok kan bestilles hos Siri tlf 63 95 52 74 - kr 100,- + porto. CTK inviterer til fellestur til Lilloseter lørdag 19. juni. Fremmøte Ammerud t-bane stasjon kl 11.30.