Int CH Craiglyn Clansman

Int CH Craiglyn Clansman

Bildet er antakelig fra begynnelsen av 1960-tallet. Hunden ble eid av Ingrid Bakkane.