Can. UCH Cairnhill's Traveller

Can. UCH Cairnhill's Traveller

Bildet er antakelig tatt på slutten av 1970-tallet. Oppdretter var Elsa Steen.