Hva bør du kreve av oppdretteren?

Når du har bestemt deg for å kjøpe cairn-valp, forhold deg kun til seriøse oppdrettere. Her er noen tanker om hva en seriøs oppdretter er, hva du bør se etter, og hva du spørre om. Vi anbefaler for øvrig at du benytter deg av Cairn Terrier Klubben, med deres valpeformidling og liste over oppdrettere.

En seriøs oppdretter:

 • Studerer genetiske forhold, struktur og bevegelser fordi de ønsker å drive oppdrett av hunder som holder mål. Dette gjelder først og fremst rasens standard og mentale og fysiske sunnhet.
 • Ser til at egne hunder får riktig stell når det gjelder trim, foring, sosialt samvær med andre hunder og mennesker, samt regelmessige veterinærkontroller og vaksiner
 • Gir individuell oppmerksomhet ovenfor hver enkelt valp vedrørende sosialisering i rene og sunne omgivelser hvor den kan lære å leve sammen med mennesker og andre dyr/hunder
 • Velvillig assisterer deg med rettledning og informasjon vedrørende foring, trening og stell av din valp
 • Viser omtanke og kjærlighet til hunden
 • Legger fram dokumentasjon og andre papirer for deg etter avtalte tidsfrister
 • ALDRI masseproduserer valper som en handelsvare
 • ALDRI gir urealistiske løfte og garantier
 • ALDRI bruker en pressende salgsteknikk til å selge deg en bestemt valp eller sitt oppdrett. Oppdretteren bør i stedet oppmuntre deg til å studere valpene

På besøk i kennelen

Sir-Will's Blizzard Conqueror
Når du er på besøk i en kennel er det en del ting som du har rett til å få svar på vedrørende oppdretteren.

For eksempel:
 • Hvorfor valgte du denne kombinasjonen?
 • Hvor mange kull har du per år?
 • Stiller du ut dine egne valper og hunder, og hvilke resultater har du oppnådd?
 • Er du medlem i Cairn Terrier Klubben
 • Har veterinæren kontrollert disse valpene?
 • Hvis det oppstår en feil ved valpen får jeg da en ny eller en refusjon i prisen?
 • Selges valpen med forsikring?
 • Har valpene fått mark-kur, hvor mange, og hvilket middel?
 • Har tispa hatt valper tidligere? Eventuelle resultater?
 • Oppfølging med pelsstell?

Buster
Bestem deg før du oppsøker kennelen om du ønsker en selskapshund eller en som har et utstillingspotensiale. En valp som du ønsker å ha til selskapshund skal være sunn og frisk men behøver kanskje ikke være helt perfekt når det gjelder standarden for rasen. En utstillingshund skal måles opp imot standarden og den skal ikke ha klare feil. Har du planer om å stille ut hunden din så må du studere standarden nøye, besøke flere oppdrettere og studere materiell som raseklubben eller kennelklubben har tilgjengelig. Det er meget vanskelig å vurdere en hund opp mot standarden når det er en liten valp. En retningslinje for valget av en liten valp fra et gitt kull kan være å studere valpens foreldre nøye. Be om å få se på valpemoren og valpefaren. Er valpefaren ikke tilgjengelig, er bilder eller videofilm en nytting informasjonskilde.

Uttrykk som du bør kjenne til

 • Renraset: En hund av kjent kvalitet og med foreldre hvor begge stammer fra samme rase i mange generasjoner tilbake.
 • Registreringsbevis/stamtavle: Et formular fra Norsk Kennel Klub (NKK) som inneholder navnene og registreringsnumrene til hundens stamfedre. Inneholder også navn på stamfedrenes kennel. Mange av våre avlshunder er importerte. Hvis ikke dette formularet er tilgjengelig når du avhenter din hund så få dokumenterte forsikringer om at formularet blir oversendt deg eller kennelklubben snarest. Det er nemlig kun oppdrettere som kan få valpen registrert.
 • Rasens standard: En beskrivelse av ønsket utseende og mål på rasen.
 • En oppdretter bruker standarden til å forsikre seg om at den avler fram hunder med riktig utseende og mål. Oppdretteren vil løpende sammenligne kvaliteten på sitt oppdrett opp mot den perfekte standard. Du burde lese standarden nøye før du ser på den første valpen,spesielt viktig er det hvis du ved en senere anledning ønsker å stille ut hunden. Du får tilgang til standarden gjennom raseklubben eller ved å slå opp i større hundebøker som er tilgjengelig i bokhandelen, til NKK og på biblioteket.

Kjøp ikke hunden hvis du ikke får:

 • fullstendig dokumentasjon vedrørende hunden i skriftlig form
 • signatur av selger og eventuelle medeiere
 • navn på mor og far til hunden og deres registreringsnummer
 • navn på oppdretteren
 • valpekullets registreringsnummer i kennelklubben hvis kullet er forhåndsregistrert