Det praktiske

I denne artikkelen vil vi fortelle om regler og praktiske ting du bør kunne. Vil du lære å vise hunden kan du lese denne artikkelen.

Det er to typer bedømmelse på hundeutstilling. Den ene er kvalitetsbedømmelsen, hvor hver enkelt hund blir målt opp mot rasens ideal, som er beskrevet i rasestandarden. Standarden er bygget opp ut fra den funksjon (arbeidsoppgave) den enkelte rase skal fylle, og er som regel utarbeidet i rasens opprinnelsesland.

Den andre typen er konkurransebedømmelse. Her vurderes de anmeldte hundene opp mot hverandre, og den hunden som er nærmest idealet – har minst detaljfeil – vinner. Men heldigvis har de forskjellige dommerne forskjellig syn på hva de anser som viktige detaljer.

Hundene deles inn i klasser etter kjønn og alder. Hannhunder og tisper hver for seg. Først kommer klassens hunder samlet inn i ringen. Da gjelder det å stille hunden opp så pent som mulig, førsteinntrykket er meget viktig for dommeren (se artikkelen om å vise frem hunden).

Dommeren skal også se hunden i bevegelse. Følg de anvisningene som gis. Noen (særlig engelske dommere), vil se hunden bevege seg i en trekant. Har hunden din gode bevegelser så gå helt i trekant, hvis bevegelsene ikke er veldig gode, kan du kutte litt i hjørnene. Andre vil først se hunden bevege seg rundt i ringen, for deretter å se hundens bevegelser rett forfra og bakfra. De ber deg da om at du går rett frem og tilbake med hunden, etter først å ha gått noen runder rundt i ringen.

I ringen er det kun dommeren, ringsekretær og skriver som har lov å oppholde seg, utenom utstillerne og eventuelle aspiranter og elever. Før du selv skal i ringen med hunden din, observer hvordan dommeren dømmer.

I utstillingsringen

  • 1 Dommer
  • 2 Dommerbord
  • A Trekant som skal følges, dersom dommeren ønsker dette.
  • B Rundering av ringen. Husk alltid å holde god fart og god avstand til hunden foran deg. Hunden skal alltid gå på VENSTRE side av deg. Bruk ringen godt, dvs. gå godt ut til sidene.
  • C Du går rett frem og tilbake fra dommerbordet.

Hvis du har opplysninger om hunden, eller spørsmål, henvend deg da alltid til ringsekretæren. Det er ikke tillatt å opplyse dommeren om tidligere premieringer. Hver hund har et utstillingsnummer, og dommeren vet verken navnet på hund eller eier.

Etter at dommeren har sett alle hundene i sin klasse stående og i trav, er det tid for den individuelle kvalitetsbedømmelsen. Etterpå blir de hundene som går videre til konkurransebedømmelse, innkalt samtidig og dommeren rangerer disse innbyrdes.

Til slutt blir beste hannhund og tispe kåret (BIR og BIM). BIR hunden går videre til gruppefinalen. En kort, skriftlig kritikk som inneholder dommerens oppfatning av hundens fordeler og mangler, blir utlevert når hunden er ferdig bedømt.

Regler, klasser og sløyfer står omtalt i utstillingsreglementet, som det kan lønne seg å lese igjennom på forhånd. Det er mye å sette seg inn i for en førstegangsutstiller. Les også om utstilling hos NKK.

Ta den første utstillingen som en trening, og delta gjerne på valpeshow som ledd i treningen. Både hund og eier trenger å øve seg. "Rom" ble som kjent ikke bygget på en dag!

Men glem ikke at det viktigste er å ha en hyggelig og interessant dag på utstilling. Og du er selvfølgelig like glad i hunden din uansett hvilke premier den får! Lykke til!