Maudee's Amy

Maudee's Amy

Maudee's Amy ble født i 1973, og var etter Stanedyke's Breck og Baggage of Dalry. Oppdretter var Ingrid Bakkane, og eier var Tone Hansson.