Bilder

Hundene som er vist i denne seksjonen har ikke nødvendigvis blitt trimmet eksakt slik som beskrevet i guiden, men de vil gi deg ypperlige eksempler på cairn som du kan studere når du følger instruksjonene. Noen er pensjonister og gårsdagens champions, og illustrerer at cairn-trimmingen ikke har endret seg mye med årene (slik det bør være). Bildene er utlånt fra Kennel Kramer.